Inicio Banner escuela de padres

Seguretat Alimentària i Higiene

Sistema integrat d'assegurament de la qualitat

Totes les àrees del servici de restauració estan relacionades amb la qualitat i la salut, des de les matèries primeres, passant pels processos fins als productes acabats. L'instrument de control de la seguretat alimentària que IRCO empra és el sistema APPCC ( anàlisi de perills i punts de control crític) complementari al sistema de qualitat per a l'establiment del control de les fases del servici.

Les fases de control d'este sistema comprenen:

Les instalacions

Realitzem un control de les instal·lacions implicades en el servici (pròpies i alienes), assegurant l'adequació de les condicions higienicosanitàries segons la legislació vigent.

El personal

La nostra plantilla de personal compta amb coneixements específics del producte, dels processos de producció, de les matèries primeres empleades i de l'ús del producte en el seu destí a través del pla de formació de reciclatge continu dels seus coneixements, IRCO disposa d'un Pla de Formació específic per a cada lloc de treball.

Els proveïdors i les matèries primeres

IRCO efectua una cuidada selecció de les matèries primeres i auxiliars amb les majors exigències i garanties oficials en l'homologació de proveïdors a través de la central de compres.

Neteja i desinfecció

A través dels nostres proveïdors realitzem el servici de productes de neteja homologats, disseny de plans de neteja adaptats a les instal·lacions de cuina i menjador. Per a verificar la idoneïtat de la neteja de les superfícies realitzem controls microbiològics i informes analítics periòdics.

Control

Realitzem labors de supervisió i auditories higienicosanitàries i de Seguretat i Salut, revisions mèdiques periòdiques, així com dotació d'equips de protecció individual i d'emergències ( Farmaciola de primers auxilis)

Control documental del centre de treball

Realitzem un seguiment i control documental d'actes d'inspecció oficials, certificats de formació de manipuladors, butlletins d'anàlisis microbiològiques, registres de control de plagues, registres APPCC (control de cambres, fregitel·la, desinfecció…)

 

Descargue el plug-in de Adobe Flash

Get Adobe Flash player

+ Qualitat i Salut
 
RESTAURACIÓ COLECTIVA
IRCO VALÈNCIA
Av/ Progrès, 7 Pol. Ind. Camp Anníbal
46530 Puçol VALÈNCIA
Tel. 96 142 42 80 - Fax 96 142 42 82
email: catering@ircosl.com
IRCO ALACANT
Av/ Saturn 10 F Pol. Pla de l'Espartar
03007 Alacant ALACANT
Tel. 965 24 59 04 - Fax 965 25 93 25
email: alicante@ircosl.com
IRCO CASTELLÓ
C/ Riu Palància, 27 cant. G. V. T. Monteblanco
12006 Castelló CASTELLÓ
Tel. 964 34 25 57 - Fax 964 24 33 83
email: castellon@ircosl.com
IRCO CÒRDOVA
C/ Impresor Diego de Valverde y Leyva.
Parc. 250-E Pol. Ind. Las Quemadas
14014 Còrdova CÒRDOVA
Tel. 957 49 14 92 - Fax 957 49 14 92
email: andalucia@ircosl.com
IRCO MÀLAGA
C/ Escritora Gertrudis Gómez de Avellaneda, 8
29196 Màlaga MÀLAGA
Tel. 952 02 69 09
email: malaga@ircosl.com