Avís de copyright

1 Propietat Intel·lectual i Industrial

Indústria Restauració Col·lectiva és el propietari de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de:
a) aquest lloc web publicat sota el domini www.ircosl.com, d’ara endavant aquest lloc web;
b) tot el material publicat en aquest lloc web, incloent, sense limitació, textos ,imatges ,fotografies , dibuixos , música, marques o logotips, estructura i disseny de la composició de cadascuna de les pàgines individuals que componen la totalitat del lloc, combinacions de colors, codis fonts dels programes que generen la composició de les pàgines, programari necessari per al seu funcionament, accés i ús

 

2 Llicència d’ús

Indústria Restauració Col·lectiva li concedeix una llicència universal, no exclusiva, de lliure ús i revocable en qualsevol moment per a:
a) Visualitzar aquest lloc web i tot el material publicat en el mitjançant l’ús d’un ordinador o dispositiu mòbil a través d’un navegador web.
b) Copiar i emmagatzemar una còpia d’aquest lloc web o/i de tot el material publicat en el, en la memòria caixet del seu navegador web.
c) Imprimir les pàgines a través d’un dispositiu físic (impressora-paper) o dispositiu virtual (PDF) sempre que siga, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat, i no tinga com a fi un ús comercial.
d) Compartir els continguts d’aquest lloc web en els quals figure expressament la possibilitat de fer-lo, bé mitjançant un text o a través dels símbols de les xarxes socials o mitjans de difusió permesos. Per a aquests casos, la difusió és un acte que apreciem.

 

No autoritzem qualsevol altre dret sobre aquest lloc o sobre el material publicat en ell. Això significa que tots els drets queden reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seua modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de *IRCO S.L. En els continguts per als quals Indústria Restauració Col·lectiva decidisca fer ús de llicències de tipus *Creative *Commons es farà constar el tipus de permisos amb la simbologia prevista: Per ex. En cas de dubte Vosté, com a visitant del nostre lloc entén i accepta que: no pot adaptar, editar, canviar, transformar, publicar, re-publicar, distribuir, re-distribuir, realitzar qualsevol tipus d’emissió per mitjà d’ones o qualsevol altra tecnologia de transmissió, mostrar en llocs públics o privats mitjançant l’ús d’elements de visió o escolta comunitaris aquest lloc web o el material publicat en el (amb independència del tipus d’arxiu o element) sense el nostre permís previ per escrit.

 

3 Mineria de dades.

Queda prohibit l’accés a aquest lloc i als continguts publicats en el mitjançant l’ús de qualsevol tipus de sistema de recol·lecció i còpia automàtica de dades o arxius.

 

4 Permisos específics.

Si Vosté desitja utilitzar els materials publicats en aquest lloc per a un ús diferent dels autoritzats en l’apartat Llicència d’ús, per favor contacte per escrit amb nosaltres a través d’info@ircosl.com.

 

5 Protecció dels nostres drets.

Lluitem de forma seriosa i activa contra l’ús no autoritzat d’aquest lloc web i dels publicats materials en ell. La detecció d’un ús no autoritzat per la seua part dels continguts publicats en la nostra web pot implicar l’inici d’accions legals contra Vosté, incloent reclamacions econòmiques sense perjudici de l’inici d’un procediment de sol·licitud d’eliminació dels continguts que infringisquen els termes establits en l’apartat Llicència d’Ús. Si Vosté detecta qualsevol tipus d’ús indegut o no autoritzat dels continguts publicats en el nostre lloc web, per favor informe’ns via correu electrònic a través d’info@ircosl.com.