Política de privacitat

La privacitat dels usuaris i la seguretat i confidencialitat de les seues dades personals són aspectes prioritaris per a IRCO. Per mitjà de la següent política de privacitat, l’informem sobre quines dades personals es recullen en utilitzar la nostra pàgina web i com processem, utilitzem i protegim aquestes dades.

 

IRCO es compromet a tractar les seues dades de caràcter personal de manera confidencial, lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada, complint la normativa de protecció de dades vigent.

 

En facilitar-nos les seues dades personals admet que ha llegit i comprés els termes relacionats amb la informació de protecció de dades de caràcter personal que s’exposen en aquest text i en els avisos situats al costat dels formularis de la pàgina web.

 

IRCO assumeix la responsabilitat de complir amb REGLAMENT (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (*RGPD) i la resta de la normativa aplicable.

 

Qui és el responsable del tractament de les seues dades?.

IRCO, amb CIF i domicili en, és el responsable de les dades personals que puguen tractar-se o recollir-se en la pàgina web.

 

IRCO ha designat un Delegat de Protecció de Dades, al qual pot dirigir-se en qualsevol moment per a consultar qualsevol dubte sobre el tractament de les dades personals mitjançant correu electrònic a www.ircosl.com o a l’adreça postal indicada.

 

Com recollim les seues dades?.

Com a norma general la utilització de la web no requereix com a condició prèvia que els usuaris revelen les seues dades personals.

 

Les dades que ens comunique seran facilitats per vosté de forma voluntària, manifestant el seu consentiment de forma expressa. IRCO conservarà un registre d’aqueixa decisió de l’usuari. Existeixen diversos formularis de contacte a través dels quals pot facilitar les seues dades. Així mateix, a través de la navegació en la pàgina web pot arribar a altres llocs de IRCO, en els quals ens pot facilitar les seues dades per a subscriure’s o per a descarregar-se continguts que puguen ser del seu interés.

 

Si l’usuari anara menor d’edat, ha de comptar amb el consentiment dels seus pares o tutors abans de conducta a la inclusió de les seues dades personals en els formularis de IRCO. S’eximeix a IRCO de qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit.

 

Amb quines finalitats tractarem les seues dades?

Les dades que ens puga facilitar seran utilitzats per IRCO per a:

  • Gestionar la seua petició remesa a través del formulari de contacte perquè siga gestionada per qui corresponga, atés el servei i a la ubicació geogràfica.
  • Gestionar la seua subscripció als blogs i/o *newsletters que vosté sol·licite.

La base jurídica per al tractament de les dades serà sempre el seu consentiment exprés, que es formalitzarà mitjançant l’acceptació de la Política de Privacitat en el moment de la recollida de les dades.

 

En el cas que acudisca a la secció d’ocupació i ens facilite dades per a la seua participació en un procés de selecció o per a la seua incorporació a la borsa de treball de IRCO, se li requerirà que accepte una Política de Privacitat específica per al tractament d’aqueixes dades.

 

A més, la utilització de cookies i balises en la pàgina web suposa que puguem analitzar com millorar l’experiència de navegació. IRCO pot recopilar i analitzar dels visitants i usuaris certa informació sobre l’ús de la pàgina web. La informació recopilada pot incloure: volum de trànsit del lloc web, freqüència de les visites, tipus i el temps de les operacions realitzades, tipus de navegador i sistema operatiu, adreça IP, etc. El tractament de les cookies, combinat amb altres dades personals, pot arribar a fer a l’usuari identificable. Però l’usuari pot oposar-se a això configurant el seu navegador per a gestionar les cookies, tal com s’explica en la Política de Cookies.

 

A més, la utilització de cookies en la pàgina web ens permet analitzar com millorar l’experiència de navegació. IRCO pot recopilar i analitzar dels visitants i usuaris certa informació sobre l’ús de la pàgina web.

 

Durant quant temps conservarem les seues dades?

Les seues dades personals seran conservats durant el temps necessari per a complir la finalitat per a la qual es van recollir. Si les seues dades s’utilitzen per a diverses finalitats que ens obliguen a conservar-los durant terminis diferents, aplicarem el termini de conservació més llarg.

 

Quan les seues dades deixen de ser necessaris, seran bloquejats i conservats mentre puga ser necessari per a l’exercici o defensa de reclamacions o puga derivar-se algun tipus de responsabilitat judicial, legal o contractual del seu tractament, que haja de ser atesa per IRCO i per a això siga necessària la seua recuperació, o bé es destruiran de forma segura.

 

Amb qui compartirem les seues dades?

En funció de la seua petició, les seues dades podran ser comunicats a les empreses de Grup IRCO amb seu en l’Espai Econòmic Europeu. Si es tracta d’una petició a través del formulari de contacte, les seues dades podran ser comunicats a l’empresa del Grup que puga donar resposta a la seua petició.

 

Aquestes comunicacions de dades estan basades també en el seu consentiment exprés, que es formalitza en acceptar la Política de Privacitat en el moment de la recollida de les dades.

 

Llevat que s’indique el contrari en el formulari específic, les seues dades no seran comunicats a altres destinataris.

 

Com protegim les seues dades?

IRCO està compromesa amb la seguretat de la informació. Per això, adopta i actualitza mesures de caràcter tècnic i organitzatiu que la garanteixen; és a dir, la integritat i confidencialitat de les dades i la protecció enfront del tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seua pèrdua, destrucció o mal accidental.

 

Podem contractar a tercers determinats serveis que poden suposar l’accés i/o tractament de dades personals, però, en tot cas, s’exigeix que els tercers complisquen amb la legislació vigent i amb les nostres polítiques de seguretat, havent de garantir l’ús de la informació conforme a les instruccions de *IRCO i havent d’implantar mesures apropiades per a garantir la confidencialitat de la informació, equivalents a les adoptades per IRCO.

 

Quins són els seus drets en matèria de protecció de dades?

En qualsevol moment, pot exercir els seus drets dirigint-se al Delegat de Protecció de Dades, en l’adreça de correu electrònic esmentada o per correu postal. És necessari remetre un escrit amb totes les seues dades, incloent fotocòpia de DNI o passaport i indicació del dret que desitge exercir.

 

En particular, pot sol·licitar l’accés a les seues dades personals, sol·licitar la rectificació de qualsevol dada inexacta, sol·licitar la supressió de les seues dades personals, sol·licitar la limitació del tractament, així com sol·licitar la seua portabilitat, sempre en els termes previstos en la legislació vigent.

 

Així mateix, quan la base jurídica per al tractament siga el seu consentiment, pot exercir el seu dret d’oposició al tractament de les dades personals en qualsevol moment.

 

Pel que fa a l’ús d’informació amb finalitats de màrqueting, les adreces de correu electrònic podran ser utilitzades per a l’enviament de notícies sobre l’activitat de les empreses del Grup IRCO i altres continguts d’interés. Si no desitja rebre informació o vol revocar el consentiment atorgat per al tractament de les seues dades podrà manifestar la seua oposició a l’enviament de comunicacions a través de: a) l’opció «anular subscripció» continguda en cadascun dels missatges rebuts i b) directament, amb un correu electrònic dirigit a la direcció indicada més amunt.

 

També l’informem de l’opció de presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, en cas de considerar que s’ha comés una infracció de la legislació respecte al tractament de les seues dades personals.

 

Modificacions a la present informació sobre protecció de dades.

IRCO es reserva el dret de modificar la seua Política de Privacitat d’acord amb la legislació aplicable a cada moment. Qualsevol modificació serà publicada en el lloc web.

Puçol, desembre de 2018