APPCC

ALIMENTANT LA CONFIANÇA

Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític.

L’instrument de control de la seguretat alimentària que emprem en IRCO és el sistema APPCC (Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític) les fases del qual de control abasten:

01. GESTIÓ I REVISIÓ DOCUMENTAL

Elaboració a mesura i lliurament del Manual que conté els diferents plans APPCC.

02. FORMACIÓ

Dissenyem i gestionem el pla de formació contínua i específica per a cada lloc de treball.

03.  CONTROL HIGIÈNIC SANITARI

Assegurem que les instal·lacions, processos, superfícies, aigua, matèries primeres i productes elaborats són sanitàriament segurs.

04.  SELECCIÓ DE MATÈRIES PRIMERES

Des de la nostra central de compres, garantim la seguretat i qualitat de les matèries primeres en tota la cadena fins a la taula, amb una rigorosa selecció dels proveïdors i productes i un exhaustiu control en recepció i emmagatzematge dels mateixos.

05.  NETEJA I DESINFECCIÓ

Dissenyem i desenvolupem els plans de neteja i desinfecció adaptats a les instal·lacions de cuina i menjador de cada centre.

06.  INSPECCIÓ I AUDITORIES INTERNES

La programació d’activitats de verificació inclou anàlisis microbiològiques realitzades per laboratoris independents, així com auditories del sistema APPCC per tècnics especialistes i informes de resultats.

07.  CONTROL OFICIAL

Realitzem un seguiment de les inspeccions oficials, que inclou el control documental, assessorament i elaboració d’informes sol·licitats pels agents de control.