Garantia de responsabilitat

ALIMENTANT LA CONFIANÇA

El nostre Departament de Recursos humans treballa cada dia per a garantir la seguretat i estabilitat laboral de tot el nostre personal.

01 Aplicació del conveni de restauració col·lectiva vigent.

02 Subrogació de tot el personal fix, garantint les condicions laborals i salarials.

03 Aplicació del Pla d’Igualtat d’Irco (aprovat per la Generalitat Valenciana), inscrit en el registre de convenis i acords col·lectius de treball.

04 Àmplia borsa de treball per a personal qualificat.

05 Substitucions de personal en el mateix dia.

06 Manutenció inclosa per a tot el personal.